22 10 88 49
911 48 413

Stovner senter 7
0985 Oslo

Mørkekjøring

Mørkekjøring – Demonstrasjon

Mørkekjøringsdemonstrasjon er et påkrevd kurs for alle som har tatt Trafikalt Grunnkurs på sommeren.

Vi arrangerer egne demonstrasjoner med mørkekjøring i tidsperioden fra starten av oktober til slutten av mars.

NB: Mørkekjøringskurset som inngår i Trafikalt Grunnkurs må gjennomføres av alle (også de som er fylt 25 år) og som ikke har dette gjennomført på en trafikkskole fra før av.

Se Kursoversikt / Påmelding for når neste mørkekjøringsdemonstrasjon starter. Du kan melde deg på kurset direkte.