22 10 88 49
911 48 413

Stovner senter 7
0985 Oslo

Kjøreopplæring
klasse A og B

Stovner og Groruddalen Trafikkskole i Oslo tilbyr kjøreopplæring for bil klasse B og MC klasse A, klasse A1 og A2.
Vi har lokaler i Stovner Senter og har drevet med kjøreopplæring for elever fra Stovner og Grorud siden 1984.

Om trafikkopplæringen

Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre i den aktuelle klassen på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse, som er nødvendig for å kjøre på en måte som;

  • er trafikksikker
  • gir god samhandling
  • fører til god trafikkavvikling
  • tar hensyn til helse, miljø og andres behov
  • er i samsvar med gjeldende regelverk

Trinnvis opplæring

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for hvert av trinnene angir forutsetningene for å få et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene på hvert trinn forutsettes videreført i neste trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven tilenhver tid befinner seg på.

Hovedmålet for opplæringen og målene for trinn 1 – 4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven for motorkjøretøy.

Ved planleggingen av opplæringsforløpet må det tas hensyn til elevens erfaringsbakgrunn. Den obligatoriske opplæringen er et minimum alle må gå gjennom. De fleste elever vil ha behov for mer omfattende opplæring og kjøretrening.

    Stovner og Groruddalen Trafikkskole har også lang erfaring med å utdanne elever som skal ha førerkort til motorsykkel – tung MC klasse A – aldersgrense 24 år.

    Trinnvis erverv – minstealderen er 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2.